Review: Thuis bij God – Neale Donald Walsch

Thuis bij God in een altijd durend leven, een wonderbaarlijk teken van liefde in een laatste gesprek met God.

Thema’s van dit boek: dood, levensdoel, geloof, hiernamaals

De kaft is zeer rustgevend, het boek ziet er zeer dik uit, maar leest gaandeweg zeer makkelijk, omdat het een soort dialoog is. De schrijver heeft als het ware een dialoog met God. Je kunt je hierbij invoelen en inleven in de schrijver, omdat hij exact de goede vragen stelt, die natuurlijk ook bij een gewoon mens opkomen. Het boek is ook in dialoogstijl geschreven, waardoor je de gedachtegang goed kunt volgen. Er volgt een hele uitgebreide uitleg over alle punten, herinneringen die ik hier heb aangestipt.

Natuurlijk kun je een vraagteken zetten bij “heeft deze persoon werkelijk een gesprek met God? Wat is een gesprek met God? Hebben we allemaal een gesprek met God? Bestaat er zoiets als geen gesprek met God? Is het waarheid of slechts een idee, een filosofie, een theorie? Is de persoon wel gezond in zijn hoofd, als hij dit zo opschrijft? Zou het volgens de psychiater niet neigen naar schizofrenie?”

Op deze vragen gaan we niet in, net als de schrijver laten we het simpel. Ga af op je gevoel, kijk of je het kunt volgen, en probeer vooral je eigen referentiekader als maatstaf te gebruiken. In principe kunnen we ook niet anders, want het gaat hier niet om een doctrine, een onomstotelijke waarheid die aangenomen moet worden omdat je anders naar de hel gaat.

In dit geval gaat het om het zelf denken, kritisch denken, kan het wel, hoe voelt het, voelt het rustgevend of juist niet. Voelt het positief, of juist deprimerend. In principe kiezen we onze eigen geloofsovertuiging in die zin dat we zelf bepalen hoe we ons geloof ervaren. Iemand kan ervoor kiezen om het geloof als een positief iets te ervaren, maar iemand kan er ook voor kiezen om het als een belemmering te zien.

We hebben het nu over de religie zoals deze is, en niet zoals deze aangeleerd wordt. De religie heeft wellicht vele gezichten die allemaal leiden naar eenzelfde doel. Elke religie heeft ook fundamenten die telkens weer terugkomen in een andere religie. Zo heb je de basis van Positieve gevoelens als Liefde, Vrede, Rust, zo heb je overal een vorm van Meditatie, zo heb je overal levenswijsheden en levenslessen.

De terminologie wordt dikwijls toch ondersteboven gegooid. Dit kan komen doordat het boek vertaald is. Zo heb je het over 3 bewustzijnsniveaus, tegelijk licham, verstand en geest, terwijl geest en ziel en hart weer verschillende dingen zijn. Deze termen worden af en toe in het boek door elkaar gebruikt, waardoor verwarring kan ontstaan.

In het boek “Thuis bij God” komen de volgende gedachtes naar voren:

1. Theorie metafoor: appel-peer principe om het leven en het hiernamaals te concretiseren. De kern is de plaats waar je de Singulariteit van God ervaart, op het moment van de overgang tussen leven en hiernamaals.

2. Aanname: de dood bestaat niet

3. Wat je gelooft dat er na de dood is, zal er voor jou na de dood zijn. Jouw geloof wordt werkelijkheid

4. De dood is een doorgang. Het is een magische doorgang omdat de energie waarmee jij door deze doorgang gaat, bepaalt wat er an de andere kant is.

5. Er bestaan dingen buiten jou die je tot jouw eigen waarheid kunnen leiden, echter ben jij de enige die jou daar brengen kan.

6. Zelfs een boom heeft de zon als aansporing nodig om te groeien.

7. De fysieke wereld is bedoeld om jou te voorzien van een kader waarbinnen je uiterlijk Ervaren kunt wat je innerlijk Weet. Je ziel probeert te ervaren wat ze weet. Dus vind je baat aan de hoe de wereld nu is, precies zoals ze zich nu aan jou voordoet. Daarom: “Oordeel niet, en veroordeel ook niet.” Wees niet bezorgd over en spreek geen oordeel uit over hoe anderen hun reis maken.

8. De weg is niet jouw bestemming zelf.

9. Je hebt alles in je uiterlijke wereld zelf opgeroepen om ervoor te zorgen dat je jezelf naar je innerlijke waarheid (jouw Huis) terug kan leiden. De uiterlijke wereld is het pad dat is voorbestemd om jou terug te brengen naar Huis. Alle gebeurtenissen in de uiterlijke wereld zijn voorbestemd om juist dat te doen.

10. Ongeacht welke weg je neemt, het is onmogelijk om NIET Thuis te komen.

11. Sommige wegen zijn echter minder zwaar. Het pad dat jou het meest ten goede komt, is het pad dat jou tot Voltooiing brengt, ongeacht hoelang dat duurt. Korter is niet perse beter. Ons doel is om iets te voltooien, niet om de snelste te zijn. Alleen al doordat je laat blijken dat je het pad wilt nemen, maak je het pad makkelijker. Je kunt een bochtig of een recht pad nemen, door een bos heen gaan of eromheen lopen. Zodra jij jouw waarheid over het even, het bestaan, de dood en het sterven gevonden hebt, zul je allehindernissen uit de weg hebben geruimd en een minder zwaar pad naar Voltooiing hebben gecreeerd. Je moet het pad opgaan om erachter te komen dat het pad exact begint en eindigt op de plek waar je je nu bevindt.

12. Wat heb je nodig? Een oprecht verlangen, een zuiver en open hart, een geloof dat God geen enkele reden heeft om tegen wie danook te zeggen “Nee, jij kunt niet bij Mij zijn”, en al helemaal niet omdat ze op een andere wijze in God geloven.

13. Religie is door de culturen van de mensen gecreeerd om de personen die binnen dez culturen geboren zijn, bij te staan in hun kennis en hun begrip dat er een permanente bron van hulp is in tijden van nood, van kracht in tijden van beproeving, van helderheid in tijden van verwarring en van medeleven in tijden van leed.

14. Elke cultuur kent een eigen prachtige en op zichzelf staande traditie die een schitterende centrale waarheid eer bewijst: dat er in het leven iets is wat omvattender en belangrijker is dan je eigen verlangens of zelfs je eigen behoeften; dat het leven zelf een veel diepgaander, veel betekenisvoller ervring is dan menigeen zich aanvankelijk voorstelt. En dat de diepste bevrediging en de wonderbaarlijkste vreugde van de menselijke ontmoeting te vinden is in de liefde, in wederzijdse berokkenheid, in vergiffenis, in creativiteit, in speelsheid en in het in een gezamenlijke inspanning ineenslaan van de handen voor het bereiken van een gemeenschappelijk doel.

15. Geloof geen enkel woord klakkeloos was hier geschreven staat. Luister naar wat ik zeg en geloof dan wat jouw hart jou vertelt wat waar is. Want in je hart ligt je wijsheid, en in je hart verblijft je waarheid, en in je eigen hart resideert God in de intiemste gemeenschap met jou. Verwar de dingen in je hart alsjeblieft niet met de dingen in je geest. De dingen die in je geest zijn, zijn daar door anderen aangebracht. De dingen die in je hart zijn, zijn de dingen die je bij je draagt van Mij. Mensen krijgen een negatief beeld van de dood, door de dingen die hen is bijgebracht over de dood, de dingen die hen is verteld over de dood.

16. De mensheid hoeft niet door de hel te gaan om in de hemel te komen. We hoeven ons niet in die verdwazende bossen te begeven waar we de bomen moeten markeren om onze weg naar buiten terug te vinden. We kunnen eromheen lopen.

17.  De meeste mensen denken dat “naar huis gaan” neerkomt op terugkeren naar God. Maar je kunt niet terugkeren naar God, omdat je God nooit hebt verlaten; en je ziel weet dat. Het kan aanvoelen als een hereniging wanneer je dat vergeten bent. Strikt genomen is het een terugkeer naar je bewustzijn van het feit dat je nooit bent weggegaan en dat jij en God een zijn. Thuis is een plek die Voltooiing heet. Het totale proces is voltooid wanneer Wie jij werkelijk bent volledig gekend, volledig ervaren en volledig doorvoeld is.

18. Bewustzijn is het Doorvoelen van de dingen die je Geweten en Ervaren hebt. Je kunt Weten dat je Goddelijk bent, maar pas wanneer je Jezelf als een Goddelijk wezen ervaart, wordt je bewustzijn Volkomen door het in de praktijk brengen van dat Gevoel. Bewustzijn is een tweevoudig proces en er zijn dan ook twee paden om het te bereiken. Een ziel kan het Volkomen Weten via het pad van de spirituel wereld bereiken, en het Volkomen Ervaren via het pad van de fysieke wereld. Beide paden zijn nodig endaarom zijn er ook twee werelden. Als je ze samenvoegt, beschik je over de perfect omgeving voor de creatie van het Volkomen Doorvoelen, dat op zijn beurt het Volkomen Bewustzijn voortbrengt.

19. Als je je niet “jezelf voelt”, is dat niet omdat je niet Weet wie je bent, maar omdat je niet Ervaart wie je bent. Je moet Ervaren toevoegen aan Weten om Gevoel voort te brengen.

20. Geen enkele ziel bereikt Absoluut Bewustzijn binnen een leven.

21. Als je sterft is het onmogelijk om niet Voltooid te zijn, maar het is wel mogelijk dat je dat niet bewust doorhebt. “Vrede” houdt in dat je bewust beseft dat je Voltooid bent.

22. Je bent het Goddelijke, ondergedompeld in het Goddelijke, dat zichzelf uitdrukt als het Geindividualiseerde Aspect van de Godheid die bekendstaat als Jij.

23. Je bent al op de bestemming waar je zou willen zijn. Het buitengewone geheim is dat dit besef je deze ervaring ook onmiddellijk geeft.

24. Je demonstreert dat je niet weet waar je bent als je in angst en beven leeft/sterft, als je niet kunt loslaten, als je bang bent voor de dingen die zich nu of in de toekomst in je leven afspelen. Het probleem is dan: de dingen die je demonstreert, ervaar je. Je zult dan niet ervaren dat je met het Goddelijke bent verenigd; je zult niet ervaren dat je thuis bent bij God, ook al ben je dat wel.

25. Er zijn geen slachtoffers en boosdoeners in het leven. Je doet alles zelf.

26. Perspectief creeert perceptie. De manier waarop we naar iets kijken bepaalt hoe we het zullen zien. Als je jezelf als slachtoffer beschouwt, zul je jezelf dus als slachtoffer zien. Als je alle gebeurtenissen in je leven, inclusief de dood en ervaringen die jij uit beperkt inzicht (weinig kennis, wijsheid) als negatief hebt gelabeld als geschenk beschouwt, zul je het ook op die manier ervaren. Zo ook, als je denktd dat een ander een slachtoffer is, je zegt dat, je handelt er zelfs naar, dan zul je deze persoon als een slachtoffer ervaren, zelfs als deze persoon dat in werkelijkheid niet is. Percepties zijn gebaseerd op perspectieven, en perspectieven zijn niet objectief.

27.  Het kan zijn dat iemand niet bewust heeft geweten wat hij wilde, op het moment dat hij onderbewust koos om dood te gaan. Creatie kan ook onbewust gebeuren.

28. Het onderbewuste is het ervaringsgebied war je van je eigen werkelijkheid geen weet hebt ofwel deze onbewust creeert. Onbewust wil zeggen dat je nauwelijks beseft dat je het doet, laat staan waarom. Het is overigens een gave die de mens in staat stelt dingen automatisch te doen. Het onderbewuste kan je je leven redden.

29. Bewuste niveau: fysieke wereld; kan vergroot worden door spirituele weg. Hiermee wordt de ervaring van de fysieke werkelijkheid vergroot.

29. Hogerbewuste niveau: niveau van de ziel; bevat uitgebreidere agenda van de ziel, leidt je constant naar je volgende, meest gewenste, groei-ervaring. Trekt voor jou precies de juiste, volmaakt exacte mensen, plaatsen en gebeurtenissen aan, waardoor je weer door te Weten en Ervaren, tot een Gewaarwording kan komen.

30. Fusie van 3 bewustzijnsniveau: manier om op eenzelfde moment dezelfde intenites te hebben op zowel bewuste, hogerbewuste en onderbewuste niveau: Drie-in-eenniveau = bovenbewustzijn = verlichte bewustzijn. Dit kan voor iedereen bereikt worden door middel van meditatie, diep gebed, rituelen, dansen, gewijde ceremonies, proces van wat in menselijke begrippen “doodgaan” wordt genoemd. Dit Ultieme Zijn ervaar je wellicht voor of na je dood. Levensmeesters bezitten een verhoogd bewustzijn (bovenbewustzijn). Voor hen zijn gevolgen en rsultaten altijd bewust bedoeld en nimmer onverwacht. De leerling weet en stemt in met de ervaring die ze ondergaat, zelfs als deze ervaring niet prettig “schijnt”. De leerling twijfelt er niet aan dat zij deze ervaring toch op een bepaald niveau bedoeld moet hebben, en dus ook op een bepaald niveau verantwoordelijk is voor het resultaat. Het is onmogelijk om een slachtoffer te zijn van de omstandigheden die je creeert. Om een slachtoffer van de omstandigheden te kunnen zijn, zou je moeten verklaren dat je die omstandigheden niet gecreeerd hebt. Dat is echter eenleugen over jezelf.

31. Werktuigen van de Creatie: Gedachten, Woorden en Daden.

32. De mens beschikt over een vrije wil.

33. Van de 3 bewustzijnsniveaus is het verstand het bewuste. Hiermee kun je denken wat je verkiest te ervaren, zeggen wat je verkiest te ervaren, en je lichaam te instrueren alleen die dingen te doen die jij als je hoogste werkelijkheid verkiest te demonstreren.

34. Je kunt de oorzaak van een ongeval zijn, maar dat betekent nog niet dat je het bewust gekozen hebt.

34. Het verschil tussen zelfmoord en overlijden: bij zelfmoord ben je je volkomen bewust, je maakt de bewuste keuze om dood te gaan. Bovendien heb je de intentie/bedoeling om het leven te onvluchten in plaats van het te voltooien. De dood is echter bedoeld om ergens naartoe te gaan, niet om ergens vandaan te vluchten. Een leegtedans is onmogelijk.

35. Je kunt de dood gebruiken als een hulpmiddel om ergens aan te ontsnappen (wat onmogelijk is) of als een werktuig om iets te creeren (zoals een nieuw en ander leven). Je kunt de dood gebruiken om iets te vernietigen in plaat svan creeren, als een hulmiddel op vooruit te gaan in plaats van achteruit.

36. Emotionele, fysieke en spirituele eenzaamheid, het gevoel dat je alleen staat en dat je gekwetst of belast bent op een manier die niemand begrijpt, en dat je nergens op kunt terugvallen, is de formule voor vertwijfeling. Geconfronteerd worden met vertwijfeling kan ervoor zorgen dat uiteindelijk niets meer van belang lijkt te zijn behalve overal aan te ontsnappen (dit is dus echter niet mogelijk). Alleen als je God in absoluut Weten aanroept, zul je je ervan bewust zijn dat je antwoord jou gegeven is. Wat jij weet, voelt, verklaart is wat in jouw ervaring waar zal zijn. Als je God vanuit vertwijfeling aanroept, kan jouw wanhoop je verblinden en verhinderen dat je Mij ziet.

37. Niets van de dingen die jij hebt gedaan is zo verschrikkelijk, niets van de dingen die jij jezelf hebt laten overkomen is zo onherstelbaar, dat het niet genezen kan worden. God kan en zal jou genezen.

38. Stop ermee jezelf te oordelen. Het oordeel van anderen over jou is betekenisloos. Maak ze echter niet geldig door hun oordeel als jouw eigen oordeel over te nemen.

39. Mensen kunnen je niet altijd werkelijk waarnemen zoals je bent, want ze zien jou slechts door de ogen van hun eigen pijn.

40. Jij bent perfect, precies zoals je bent. “Dit is Mijn geliefde in wie Ik Mij bijzonder verheug.”

41. Weet jij wie je werkelijk bent? Als je dat weet, zullen alle gedachten aan eenzaamheid verdwijnen, alle ideeen over minderwaardigheid omslaan in rook opgaan, alle overpeinzingen van hopelooshied omslaan in het verwonderlijke besef van het mirakel dat jouw leven is, en van het mirakel dat jij bent.

42. God kan op geen enkele wijze beledigd of beschadigd worden.

43. Jullie worden op dit moment omgeven door honderdduizend engelen. Acceptuur hun bijstand nu. Wie geeft zal ontvangen. En wie anderen helpt genezen, zal zelf genezen. Het mirakel waarop je gewacht hebt, heeft op jou gewacht. Je zult dat weten wanneer jij het mirakel wordt waarop iemand anders wacht.

44. God geeft jou de kracht om op te treden zoals jij optreedt. Jouw kracht is afkomstig van God. Zonder oceaan beschikt de golf niet over de kracht om een golf te izjn. Zonder God beschik jij niet over de kracht om jezelf te zijn. Zonder jou is Gods Kracht niet kenbaar gemaakt. Het is de vreugde van de mensheid om God kenbaar te maken. De aanwezigheid van de golf is het bewijs voor het bestaan van de oceaan. De mensheid, onze aanwezigheid, is het bewijs voor het bestaan van God.

45. Als jij en God Een zijn, hoef je helemaal niets te doen. Elke beslissing spruit voort uit de Vrije Wil. Elke keuze demonstreert dat.

46. Het doodgaan voltrekt zich door jou, niet over jou. Een reden die bepaalt over de dood is het voltooid zijn. Of het gebeurt op een onderbewust niveau, of zodat de ziel haar hogere agenda kan uitvoeren.

47. Je bepaalt zelf hoe je naar de dingen kijkt. Eerst geloven dan zien. Het is een Keuze uit Vrije Wil die definieert wie jij bent en wie jij wenst te zijn, en hoe jij jezelf wenst te ervaren.

48. Uit een Gesprek met God: “Alle ware voordelen zijn wederzijds.”

49. Verdrietig zijn is een van de manieren vanons hart om eerbied te bewijzen aan de ander (om wie je verdrietig bent).

50. Objectieve waarneming is onmogelijk. Alles is altijd beinvloed door de waarnemer, dus subjectief. Objectieve realiteit bestaat dus niet (twee tegengestelden in 1 zin).

51. Jouw waarheid is wat je feitelijk ervaart. Al het andere is wat een ander ervaren heeft, en jou daarover vertelt heeft.

52. Geloven kan jouw perspectief veranderen, waardoor je ervaring verandert. En je ervaring zal je perspectief dan weer bevestigen.

53. Je kunt je waarheid niet herontdekken totdat je je hebt herinnerd hoe je daar terechtkomt.

54. Hoe je naar de dingen kijkt, creeert zowel je huidige realiteit tijdens dit leven als erna.

55. Je kunt niet sterven zonder God, je kunt wel ervaren dat je dat doet. Je kunt deze ervaring beeindigen zodra je dat wil.

56. Als het regent, kun je de regen niet veranderen, maar wel hoe je erover denkt, en dan erover voelt. Hoe je het dus ervaart.

57. De dood is het einde van je huidige fysieke bestaan. Echter stopt het leven hiermee niet. Als je geloof hebt in God, moet je ook geloof hebben in een eeuwig leven, omdat alle religies dit verklaren.

58. Wat je na de dood zult ervaren, is wat je gelooft, en wat je gelooft hangt weer af van wat je waarneemt, en je perceptie zal gebaseerd zijn op je  perspectief.  Je perceptie kan zowel in het leven als na de dood veranderen. Een verandering van perceptie gebeurt door verandering van perspectief. Dit veranderen van perspectief (de dingen op een nieuwe manier bekijken) kan bijvoorbeeld gebeuren als voor jou blijkt dat je huidige perspectief niet de ervaring oplevert die jij verkiest.

59. De dood is voor iedereen verschillend. Wat er na de dood gebeurt is grotendeels gebaseerd op je geloofsovertuiging, en anders wat je op dat moment bedenkt dat er gaat gebeuren, gebeurt er voor jou.

60. De hel bestaat niet. Echter kun je wel een persoonlijke hel creeren waarvan je denkt dat je die verdient, en vervolgens kan je daar dan naar je dood naartoe gaan. Echter blijf je er geen moment langer dan dat je zelf verkiest. Degenen die zich inbeelden dat ze zichzelf daarheen sturen, zullen in het geheel niet lijden. Ze kijken eenvoudig toehoe ze deze ervaring ondergaan, zonder enige emotionele band ermee te voelen. Op het moment dat de ziel iets onwenselijks ervaart, zorgt juist deze gedachte ervoor dat de innerlijke ervaring van de ziel onmiddellijk verandert.

61. Mensen die naar de hemel gaan, zijn echter daarna kennelijk verzadigd omdat ze beseffen dat er niets meer te doen is (nuttig voelen, gewild voelen, mensen helpen). De tweede fase na de dood.

62. De eerst fase is gedesorienteerd zijn, beseffen dat het leven doorging, terwijl jij niet leeft, maar toch niet echt dood bent.

63. Als je alleen al de hoop koestert dat liefdevolle geesten en verwanten aanwezig zullen zijn bij de dood, zul je hen onmiddellijk gewaarworden.

64. In het leven is het belangrijk om helder te zijn over je overtuigingen rondom alles. Zowel je dood als je leven wordt door je overtuigingen beinvloed.

65. In de hemel werk je niet. Het “werk” is eerder als spelen.

66. Als je geen enkel godsbeeld hebt, dan zal je God ervaren als een geweldig gevoel.

67. De dood is een moment van creatie.

68. Je eerste ervaring in het hiernamaals is iets wat je in dit leven hier en nu creert.

69. Geef nooit de hoop op. Hoop is een verklaring van je hoogste verlangen. Hoop is de gedachte, Goddelijk gemaakt. Hoop is de doorgang naar het geloof. geloof is de doorgang naar het weten. Weten is de doorgang naar de creatie. Creatie is de doorgang naar de ervaring. Ervaring is de doorgang naar expressie, expressie is de doorgang naar het worden, worde is de activiteit van heel het Leven en de enige functie van God. In andere woorden: Wat je hoopt, zul je geloven; wat je gelooft, zul je weten; wat je weet, zul je uiteindelijk creeren; wat je creeert zul je ervaren; wat je ervaart zul je uiteindelijk uitdrukken; wat je uitdrukt zul je uieindelijk worden.

70. Een ding verschijnt niet opeens wanneer je het ziet. Het feit dat je iets ziet, maakt dat het opeens voor jou verschijnt. Het was er echter altijd al. Wat jij ziet, wordt gestuurd over jouw idee wat je daar ziet, en ook over jouw idee over jezelf. Het is ook heel goed mogelijk dat je in je leven straal langs iets heenkijkt terwijl je juist op zoek was ernaar of erachter probeerde te komen.

71. Een spirituele meester is iemand die je leven binnenmarcheert en je wijst op de dingen waarvan jij beweert dat ze niet in je leven zijn.

72. Je lichaam is niet wat je bent, maar wat je hebt. Zo ook tijd is niet iets wat passeert, maar iets waar jij doorheen gaat, zoals je door een kamer gaat.

73. De variatie aan expressies, de variatie aan bloemen in een tuin, de variatie aan levenslopen.

74. Theorie: tunnelperspectief met wandschilderingen waar je op verschillende manieren doorheen beweegt, zoals een reis door je eigen levensloop.

75. Speel met het leven, laat het geen arbeid worden, speel met het leven en met elkaar.

76. Je hebt je ingebeeld dat je zo veel nodig hebt om gelukkig te kunnen zijn, ofzelf maar te kunnen overleven. Je hebt dat allemaal verzonnen.

77. De essentiele vraag in een mensenleven: Wie ben ik? De vraag is ook niet “Ben je een boodschapper?” Maar wel “Welke boodschap stuur jij?”

78. Hoop is een energie. Alles is energie, gedachten zijn energie, dood is ook een vorm van energie.

79. Spreek altijd over Jouw Waarheid, niet De Waarheid.

80. Niemand gaat dood zonder dat ze alle ervaringen hebben gehad die ze in de fysieke wereld wilden komen ervaren.

81. God en het Leven zijn volmaakt perfect. Het is allemaal volmaakt in evenwicht. Onvolmaaktheid is onmogelijk in het Koninkrijk van God. Op aarde is ook een deel van het Koninkrijk van God. Dat je het niet zo ervaart, komt doordat je de anderen niet zo behandelt als Wie ze zijn, en jij herinnert jezelf niet Wie je bent. Anders zou je overal en altijd Thuis zijn bij God. Zie God in iedereen en alles, en ervaar alles als perfect. De dingen gaan precies zoals ze moeten gaan, en er hoeft niets geforceerd te worden. Alles is in natuurlijk proces.

82. Elke dood is bevrijdend, omdat het de ziel weer terugvoert naar de waarheid van zichzelf, het Leven, van God.

83. Alle zielen zijn elk moment op elkaar aan het inwerken en creeren. Ze hebben dus invloed op elkaar, zoals de draden in een borduurwerk.

84. Deze levensreis is je grootste vreugde.

85. De dingen die je denkt, die je zegt, die je doet, zorgen ervoor dat er een vibratie wordt uitgezonden. Positieve gedachten, positieve woorden en daden produceren gunstigste frequenties voor de vibraties van de supersnaren (snarentheorie), ofwel de energiepatronen van het leven.

86. Meditatie en gebed zijn een hoogwaardige vorm van energieverandering. Visualisatie van wat je verlangt is een hoogwaardige vorm van energiemanipulatie. Het uitspreken van woorden is een hoogwaardige vorm van energieaanpassing.

82. “De blinden blijven de blinden leiden, omdat jullie niet willen luisteren naar hen die kunnen zien”. De “hen” is hier “profeten” en “wijzen”.

83. Je toekomstige zelf praat tegen je huidige zelf.

84. We leven in verschillende dimensies tegelijkertijd.

85. De mogelijkheden zijn eindeloos.

TOT H25, blz  216

De Herinneringen in het boek op een rij

1. Doodgaan doe je voor jezelf.

2. Jij bent de oorzaak van je eigen dood. Dit is altijd waar, ongeacht hoe en waar je doodgaat.

3. Je kunt niet tegen je wil doodgaan.

4. Geen enkel pad terug naar Huis is beter dan enig ander pad.

5. De dood is nimmer een beproeving. Ze is altijd een geschenk.

6. Jij en God zijn een. Er bestaat geen afscheiding tussen jullie.

7. De dood bestaat niet

8. Je kunt niet de Ultieme Realiteit veranderen, maar je kunt wel veranderen hoe je deze ervaart.

9. Het is het verlangen van Alles dat is om Zichzelf in Zijn Eigen Ervaring te Kennen. Dit is de reden voor alle Leven.

10. Het leven is eeuwigdurend.

11. Het tijdstip en de omstandigheden van de dood zijn altijd perfect.

12. De dood van iedere persoon dient altijd de agenda van iedere andere persoon die zich ervan bewust is. Dat is de reden waarom ze zich ervan bewust zijn. Om deze reden is geen enkele dood (en geen enkel leven) ooit “verspild”. Niemand gaat ooit “tevergeefs” dood.

13. De geboorte en de dood zijn hetzelfde.

14. Je doet voortdurend mee aan de scheppingsdaad, zowel in het leven als in de dood.

15. Er bestaat absoluut niet zoiets als het einde van de evolutie.

16. De dood is omkeerbaar.

17. In de dood zul je worden begroet door al je geliefden; zij die voor jou zijn doodgegaan en zij die na jou zullen doodgaan.

18. De vrije keuze is de daad van zuivere creatie, het signatuur van God, en jouw gift, jouw glorie en jouw kracht voor eeuwig en altijd.

Persoonlijk

Ik heb dan wel ervaren dat dingen op verschillende manieren worden duidelijk gemaakt, eerst door aanwijzingen, dan door praten, dan doordat ik zelf wordt gestuurd. Echter weet ik niet of dit compulsief obsessief is, onderbewust of hoe dit principe nu werkt. Is mijn drijfveer vroom of juist op lust gebaseerd. Ben ik agressief van aard, rusteloos en onvredig, zoekende, of ben ik gewoon afwachtende. En wat is erg, is het begrijpelijk, is het ene beter dan het andere.

Ik kan me herinneren uit mijn persoonlijke leven dat ik iemand dermate wel veroordeelde. Deze persoon deed mij pijn, in een zeer grote mate, omdat ik haar vertrouwde. Het vreemde was echter dat ik niet zeker weet of ze zich ervan bewust was, en ik durfde het haar ook niet te zeggen. Ze kwelde mij geestelijk emotioneel, maar misschien wist ze het niet eens. Bovendien werd mijn zicht ook troebel doordat ik beinvloed was door onrealistische gedachten, alsof ik slechte dingen over haar hoorde, die mij heel veel pijn deden. Ik vertrouwde haar, ik dacht dat ze mij zou helpen en kon helpen. Maar het tegendeel was waar. Dit was echter niet ter sprake gekomen als ik die droom niet had gehad over een ander persoon die dood leek te gaan, waarvan ik haar de schuld gaf. Echter bleek in het echte leven de zij, toen ik haar was, zoveel bewondering had voor mij, ten onrechte wellicht, dat ze op mij wilde lijken, constant. En dat voelde onprettig. Echter had ik het idee dat ze mij wilde vernietigen en mijn plaats in wilde nemen. Dit was misschien ook paranoia, en onterecht, ik weet het niet. En misschien was het niet haar fout, maar iemand anders schuld.

Soms streef je een doel na en ga je hierin zover dat je juist de idealen over boord gooit, die je zo hoog achtte, waarom je uberhaupt dat doel had gesteld. Als je dan dat doel hebt bereikt, heb je het op een manier gedaan, die het doel niet eert.

Volgens psychologisch inzicht gaat het als volgt: Gebeurtenis, Gedachte, Gevoel, Gedrag. In dit boek: Weten, Ervaren, Gevoel.

Zakelijke gegevens

1.  Titel: Thuis bij God

2. Schrijver: Neale Donald Walsch

3. Aantal bladzijden: 352

4. Prijs: 17,95

5. Leverancier: bol.com

6. Type kaft: paperback

Review eerste publicatie op: Sep 25, 2009, 15:56

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s